Urząd Miasta Mława                  Stary Rynek 19, 06-500 Mława, tel. 23 654 33 82
  BIP Angielski Poczta Telefon alarmowy  
Numery rachunków bankowych |  Plan Miasta Mława |  Mławskie firmy i instytucje |  Rozkład jazdy PKP |  Rozkład jazdy PKS | 
Rewitalizacja Mławy |  Zadaj pytanie Burmistrzowi |  Oferty inwestycyjne |  Dyżury aptek |  Telefon alarmowy | Pogoda
» Strona główna » Archiwum Państwowe
 Zobacz również
 Pomoc
BIP
Powiat Mławski
Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Związek Miast Polskich
Forum Rewitalizacji
Wojewódzki Urząd Pracy
Fundusze Strukturalne
Fundusze Unijne
Mazowia
Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej S-7
Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia, etap II-FS 2005/PL/16/C/PT/001
Licznik odwiedzin
970822


Uwaga !
Zmiana adresu strony
Aktualne informacje:
www.mlawa.pl


Archiwum Państwowe
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy
Oddział w Mławie
ul. Narutowicza 3
23 654 33 09

Archiwum Państwowe wykonuje ustawowe zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania oraz udostępniania materiałów archiwalnych i działa na określonym terytorium. Poza tym sprawuje nadzór nad dokumentacją archiwów zakładowych urzędów państwowych i samorządowych, sądów i prokuratur, banków i instytucji ubezpieczeniowych oraz zakładów przemysłowych. Materiały archiwalne zawierają dokumenty trwałej wartości historycznej z różnych dziedzin życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
Oddział mławski archiwum powołano 21 lipca 1950r. na podstawie rozporządzenia Ministra Oświaty, jako oddział powiatowy Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Terytorialnym zasięgiem działania objął powiaty ciechanowski, mławski i przasnyski. Na siedzibę przeznaczony został barak przy ulicy Narutowicza 3. Rozpoczęcie działalności oddziału nastąpiło z dniem 15 listopada 1950r.
Według stanu na 31 grudzień 2001r. zbiory archiwum składają się z 764 zespołów, ponad 120.000 jednostek inwentarzowych i ponad 1.100 metrów bieżących akt. Są to materiały archiwalne wytworzone w XVII-XX wieku na obszarze powiatów: ciechanowskiego, działdowskiego, mławskiego, płońskiego i żuromińskiego.
Najstarszy dokument przechowywany w archiwum pochodzi z 1623r. i dotyczy zapisu sumy złotych cztery tysiące przez Jana Młockiego, Stolnika województwa płockiego, dziedzica Młocka i Woli młockiej na rzecz Klasztoru Ciechanowskiego Reguły Pustelników Świętego Augustyna przy kościele pod wezwaniem Błogosławionej Panny Marii Bożej Rodzicielki z przeznaczeniem na zakup nieruchomości.
W latach 2001-2003 przeprowadzony został remont kapitalny budynku przy ul. Narutowicza 3 oraz adaptacja na potrzeby placówki archiwalnej. W miejsce kilku pomieszczeń zaprojektowano jednolitą powierzchnię magazynową z wyposażeniem w regały kompaktowe. Zwiększyło to zasadniczo pojemność magazynu z 1,5 km do 2,8 km akt i zabezpieczyło jednocześnie potrzeby w tym zakresie na około 10-15 lat.
Koszt ogólny remontu z wyposażeniem wyniósł około 1 mln PLN ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, przy partycypacji miasta kwotą 100 tysięcy PLN. Zwraca uwagę analogia do roku 1889, kiedy to również urząd centralny (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) wspólnie z kasą miasta Mławy finansowały budowę aresztu .
drukuj  
  » strona główna » mapa strony » bip » kontakt  
Urząd Miasta Mława
Stary Rynek 19, 06-500 Mława, tel. (+48) 23 654 33 82 e-mail: info@mlawa.pl
© 2002-2017 Copyright www.mlawa.pl All Rights Reserved. Author "Urząd Miasta Mława"